Zasady Zleceń Usług

(dotyczy usług fotograficznych przy użyciu drukarki do zdjęć natychmiastowych FUJIFILM INSTAX SHARE, tworzenia kompozycji kwiatowych tj. bukietów, wiązanek itd., sprzedaży asortymentu stacjonarnego, tj. roślin, donic, świec, kartek okolicznościowych itd., dostawy, zwanych dalej Usługami) realizowanych przez Gabrielę Dyrcz działającą pod firmą Kwiatobranie, z siedzibą Krakowie, 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 28/2, adres mailowy kontakt@kwiatobraniepl, telefon 507 850 877, posiadająca numer NIP: 6772443924. (dalej jako Kwiatobranie).
Dokument obowiązujący od 14 maja 2022 roku, jest dostępny na stronie internetowej
www.kwiatobranie.pl oraz w siedzibie Kwiatobrania. 

1.
Niniejszy dokument: zasady zleceń usług (dalej ZZ), określa podstawowe zasady i warunki świadczenia Usług na rzecz Klienta ( zlecającego Usługę ) za pośrednictwem strony internetowej
www.kwiatobranie.pl, mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Whatsapp) prowadzonych przez Kwiatobranie, za pośrednictwem maila, telefonu, smsa oraz w siedzibie Kwiatobrania. 

2.

Świadczenie usług fotograficznych (dalej jako Usługi) polega na wykonywaniu przez Kwiatobranie odbitek fotografii przy użyciu drukarki FUJIFILM INSTAX SHARE przekazanych przez Klienta  w formie „fotografii natychmiastowej” i następuje na podstawie zlecenia, które Klient przesyła wraz z fotografią za pośrednictwem  maila lub smsa. Kwiatobranie ma prawo odmówić realizacji Usługi dostawy w przypadku gdy zdjęcie będzie naruszało obowiązujący porządek prawny, będzie obsceniczne.

3. 

Świadczenie usług tworzenia kompozycji kwiatowych tj. bukietów, wiązanek itd., sprzedaży asortymentu stacjonarnego, tj. roślin, donic, świec, kartek okolicznościowych itd., dostawy
(dalej jako Usługi) następuje na podstawie zlecenia, które Klient przekazuje za pośrednictwem  maila lub smsa lub ustnie w siedzibie Kwiatobrania.

4.

Przed złożeniem każdego zlecenia Klientowi zapewnia się możliwość nieodpłatnego zapoznania z treścią ZZ oraz pobrania treści ZZ w sposób zapewniający Klientowi możliwość przechowy